Thursday, 13 October 2011

Objektif Prasekolah

                       OBJEKTIF

Pendidikan Prasekolah membolehkan murid :-
 1.                Mempunyai sifat peribadi, pewatakan dan konsep kendiri yang positif untuk menjadi warga                                                  yang patriotik.

2.               Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk
        berkomunikasi.

3.               Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

4.               Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

5.               Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

6.               Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.

7.               Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan-amalan kesihatan
        dan keselamatan yang baik.

8.               Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

9.               Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai
        Bahasa Kedua

Peranan & Rasional Prasekolah

PERANAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan Prasekolah berperanan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan,
menguasai kemahiran asas dan memupuk
sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah.

RASIONAL

Pendidikan Prasekolah adalah satu program untuk membantu kanak-kanak daripada
keluarga miskin mendapat pendidikan awal. Oleh yang demikian, pendidikan awal
kanak-kanak yang berkualiti dan terselaras adalah penting bagi perkembangan
kanak-kanak secara menyeluruh dan merupakan salah satu  strategi awal untuk
sumber manusia yang lebih kreatif, berdisiplin dan produktif
untuk mengisi kehendak wawasan 2020.
 
Blog Design by Ammupappa